ŽUVĖDAS

Kazys Saja. 
ŽUVĖDAS.
Tekstas © Kazys Saja. Iliustracijos © Gediminas Leonavičius. Knygos dizainas © Jūratė Rutkauskaitė. Leidykla © 2016 TYPOART. 21,5 x 26 cm, kieti viršeliai, 28 psl., lietuvių kalba
ISBN 978-6099-5807-1-5 

Čia plytėjo bekraštė giria, kuri mus maitino ir saugojo. Lietuviai neturėjo miestų, nebuvo susikrovę turtų, bet per jūras marias kartkartėm atplaukdavo neprašyti svečiai. Mes juos vadinome žuvėdais. Tada lietuviai išmoko per ežerus ir pelkes nutiesti kūlgrindas, kad galėtų netikėtoje vietoje priešą užpulti arba nuo jo pasitraukti. O kaip gyveno vaikai? Juk ir tada jie žaidė, išdykavo ir patirdavo visokių nuotykių.

TYPOART pristato vyresniosios kartos kūrėjus – rašytoją Kazį Sają ir dailininką Gediminą Leonavičių, jų naujus bendrus kūrinius pristatėme Vilniaus knygų mugėje’ 2016. Retai taip nutinka, kad rašytoją kūrybai įkvėptų dailininko nupiešti personažai – pasmalsaukime, kokius naujus kūrinius vaikams parašė Kazys Saja ir kuo rašytoją sužavėjo dailininkas Gediminas Leonavičius.

Anot literatūrologo Kęstučio Urbos, Kazys Saja – „vienas iš svarbiausių XX amžiaus antros pusės ir XXI amžiaus pradžios rašytojų vaikams ir paaugliams, nėra parašęs nė vieno lengvabūdiško kūrinio, kelia esmines visuomenės problemas.“ Kazio Sajos meistriškumą visuomenė įvertino, ir todėl jis pretendavo į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. Na o dailininko Gedimino Leonavičiaus profesinis meistriškumas taip pat nekelia abejonių, – profesorius dailininkas Petras Repšys apie savo mokinį pastebi, kad tai vienas iš nedaugelio pačių geriausių Lietuvos piešėjų, žavi jo įvaldytų stilių įvairovė. Greitu laiku pasirodys keletas naujų Kazio Sajos ir Gedimino Leonavičiaus  bendrų kūrinių. Palinkėkime šiam puikiam rašytojo ir dailininko tandemui sėkmės ir laukime naujų knygų. 

Gražutės Šlapelytės Sirutis fondo ir TYPOART pastangomis dalis Vilnijos krašto mokyklų turi šias knygas savo bibliotekose, ir, tikėkime, kaip senais gerais laikais, knygos keliaus iš kartos į kartą. 


Collections: BOOKS

Type: Book


Related Items